Home > News > SD New > World Robot Olympiad Thailand 2018
World Robot Olympiad Thailand 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-03 09:15:31

นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Olympiad Thailand 2018 เป็นการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการต่อไป