หน้าหลัก > กิจกรรม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 256 ...
15 พ.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯณ สนามหน้าอาคาร 15 ...
26 มิ.ย. 61
สนามหน้าอาคาร 15
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยม
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยมจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยณ ห้องประชุมพณิชยกุล และสนามหน้าอาคาร 15 ...
26 มิ.ย. 61
ห้องประชุมพณิชยกุล และสนามหน้าอาคาร 15
ม.1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงงานปั้นโอ่ง จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 &nb ...
4 ก.ค. 61
ม.2 ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนร ...
4 ก.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา
ม.3 ทัศนศึกษา วัดถ้ำกระบอกและวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ...
4 ก.ค. 61
จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย้อนหลัง