หน้าหลัก > กิจกรรม

เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  4 ...
19 มี.ค. 61 - 24 เม.ย. 61
รับหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)รับหนังส ...
23 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
สอบปรับพื้นฐาน
สอบวัดความรู้ในการเรียนปรับพื้นฐาน ...
24 เม.ย. 61
ค่ายนักเรียนใหม่
ค่ายนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ...
25 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
กิจกรรมย้อนหลัง