SD SSRU

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น (37)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์, 27 พฤษภาคม 2560 00:00

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2560

Written by
 
 
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ภาคปกติ (GEP) ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

หมายเหตุ   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
* ตารางเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ จะดาวน์โหลดได้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 60
 
 


วันอังคาร, 18 เมษายน 2560 00:00

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

Written by
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560


ม.1 

ม.2  

ม.3 

ม.4 
วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2560 00:00

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน

Written by

          ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม นำโดยอ.ดร.บัวลักษณ์ นาคทรงแก้ว และทีมอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ทำการฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ระดับ สพม.) ซึ่งผลการแข่งขันเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดย ด.ญ.รชยา เพิ่มสินทวี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตฯ สามารถคว้ารางวัล เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรจากกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 มาครอบครองได้สำเร็จ

          โดยในวันที่  9 มกราคม 2560 ได้มีการมอบเกรียรติบัตรจากการแข่งขัน โดยการบอมเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียน

           ทางโรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแสดงควางยินดีจากความสำเร็จในครั้งนี้

อ.พชร วังมี รายงาน
  

News Download นักเรียนที่สอบผ่านการสอบข้อเขียน ต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามลำดับที่กำหนดไว้ 

หากนักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตามประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์

ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 59 - 4 มกราคม 2560

         ภาคปกติ English Program
ม.1
ม.2   
ม.3      
ม.4      
ม.5      
ม.6      
วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 00:00

ตารางเรียนชดเชยวันพุธ ระดับชั้น ม.4-ม.6

Written by
 
ตารางเรียนชดเชยวันพุธ ระดับชั้น ม.4-ม.6

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ระดับชั้น ภาคปกติ            English Program
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

* เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559
Page 1 of 3
08. 2017