หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กำหนดการสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 (เสริมปัญญา)
ตามที่บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้จัดโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 25 ...
2018-08-16 17:10:34
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงาน Thailand Social Expo 2018
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดการแสดงในงาน “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3 ...
2018-08-15 16:05:37
การแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปี 2561
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-08-10 10:56:42
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-08-10 10:45:17
โครงการประกวดเต้นสาธิตสวนสุนันทาโคเวอร์แดนซ์ (Cover dance SD SSRU 1st contest)
ฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมโครงการประ ...
2018-08-10 10:05:50
นักเรียนสาธิตฯเข้ารับทุนพระราชทานช่วยเหลือ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
          ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญธิดา บุญยศ นักเรียนระดับชั้นมัธ ...
2018-07-23 19:03:09
โรงเรียนสาธิตฯรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
          วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-07-23 18:56:43
นักเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
           วันศุกร์ที 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-07-20 18:52:06
นักเรียน ม.4-ม.6 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP
          วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-07-17 12:18:24
คณาจารย์โรงเรียนฯ ใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์
        วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-07-17 12:18:24
ข่าวย้อนหลัง