หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิตสวนสุนันทาสอบทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นักเรียนสาธิตสวนสุนันทาสอบทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-21 15:01:17

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสอบเพื่อให้ทุนการศึกษาในโครงการ "ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้มาจัดสอบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งในการนี้ อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์สอบในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : อ.จามร สิริกรรณะ, อ.พชร วังมี (ผู้ประสานงานโครงการ)