หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปันสุขเพื่อน้อง โรงเรียนประชาราษฎ์รังสรรค์
ปันสุขเพื่อน้อง โรงเรียนประชาราษฎ์รังสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-08 17:49:06

          ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  โครงการภาคภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนเขตชนบท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ในอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนักเรียนส่วนใหญ่ประสบภัยน้ำท่วมมาเป็นเวลา 4 เดือน

อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รายงาน