หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโอวาทจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโอวาทจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-14 10:17:25

      ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ทางตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม นำโดย อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนกีฬาของโรงเรียน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”  ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   

อาจารย์พชร วังมี รายงาน