หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-15 16:14:39

       ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยมได้ทำการสอบคัดเลือก โรงเรียนสาธิตฯจัดสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 โดยในรอบที่ 1 นี้ได้มีการจัดสอบทั้งในส่วนของโครงการภาคภาษาอังกฤษ(English Program) และโครงการความเป็นเลิศทางภาษา(Gifted English Program)

        ขั้นตอนในวันสอบคัดเลือกนั้น จะมีการเรียกรวมตัวนักเรียน ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร 15 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆขั้นตอนของการสอบ โดยมีการนำนักเรียนไปยังสถานที่สอบ ที่ห้อง  Innovative E’Learning  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้การสอบเป็นระบบคอมพิวเตอร์ โดยนักเรียนจะมีอิสระในการเลือกทำชุดข้อสอบใดก่อนก็ได้ ซึ่งหลังจากสอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถรับผลคะแนนสอบได้ทันที

       ทางโรงเรียนสาธิตฯยังเหลือการสอบระดับชั้น ม .1 ในรอบที่ 2 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 และการสอบในระดับชั้นม. 4 ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  สามารถสมัครออนไลน์ผ่าน www.sd.ssru.ac.th หรือ http://regsd.ssru.ac.th ซึ่งจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนในระดับม.1ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนระดับชั้นม.4  นั้นจะประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เช่นกัน

อ.พชร วังมี รายงาน