หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-06 19:24:19

       ศูนย์กำลังสำรอง ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี  โดยเมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นที่ 3 และ วันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2   โดยมีอาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้ดูแลตลอดการฝึกภาคสนามครั้งนี้