หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบเกียรติบัตรลูกเสือ – เนตรนารี ในการผ่านการเข้าค่ายและสอบผ่านวิชาพิเศษ
มอบเกียรติบัตรลูกเสือ – เนตรนารี ในการผ่านการเข้าค่ายและสอบผ่านวิชาพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-07 18:45:27

             วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการมอบเกียรติบัตรลูกเสือ-เนตรนารี ในการผ่านการเข้าค่ายและสอบผ่านวิชาพิเศษ ในการนี้ได้สวนสนามและกล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖ และธงประจำกองโรงเรียนสาธิตฯ