หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลติด 0 , ร และตารางแก้ 0 , ร
ประกาศผลติด 0 , ร และตารางแก้ 0 , ร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-06 15:03:14

ประกาศผลสอบ นักเรียนทีติด 0 , ร
วันที่ 6 มีนาคม 2561  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ให้มาสอบซ่อม  วันที่ 7 มีนาคม 2561 ตามตาราง

เนื่องจากวันที่ 6 มีนาคม 2561 มีการประชุมอาจารย์ทั้งโรงเรียน

ดาวน์โหลด 
  GEP   ตารางแก้ 0 , ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  EP     ตารางแก้ 0 , ร ep.pdf