หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-23 13:39:57

ประกาศรายชื่อนักเรียน
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6


ดาวน์โหลดไฟล์  รายชื่อนักเรียน สำเร็จการศึกษา 2560.pdf ที่นี่โรงเรียนสาธิตฯจะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
โดยนักเรียนต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับใบประกาศนียบัตร ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/YN1rgk
และจะมีการซ้อมใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2560