หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดพิธีรับใบประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดพิธีรับใบประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-01 13:47:54

         ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนั้น ในช่วงเช้าได้มีการจัดให้นักเรียนรับผลผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และหนังสืออนุสรณ์ ณ สนามหน้าอาคาร 15 และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นจึงเป็นการเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบใบประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14 ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการ รองศาสตร์จารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบประกาศณียบัตรให้แก่นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้ควบคุมดูแลและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้

อาจารย์ พชร วังมี รายงาน