หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ รร.สาธิต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
ผู้อำนวยการ รร.สาธิต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-25 16:15:55

             ระหว่างวันที่ 17-20 เม.ย.2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเจ้าภาพต้อนรับ คณบดีคณะการโรงแรมและท่องเที่ยว และคณบดีคณะพยาบาล จากมหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation จากประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาศมาศึกษาดูงานสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว, วิทยาลัยพยาบาล, วิทยาลัยนานาชาติ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย

รายงาน