หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร รร.สาธิตฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal Unversity
คณะผู้บริหาร รร.สาธิตฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal Unversity

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-24 15:28:31

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University ในโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตและพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและจะมีความร่วมมือกันในอนาคต

อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย
รายงาน