หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมพิจารณานักเรียนความประพฤติดีและคนดีศรีสุนันทา ปีการศึกษา 2560
ประชุมพิจารณานักเรียนความประพฤติดีและคนดีศรีสุนันทา ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-24 15:25:53

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการประชุมอาจารย์เพื่อนำเสนอและร่วมกันพิจารณานักเรียนที่มีความประพฤติดีและคนดีศรีสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560