หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร รร.สาธิต เข้าร่วมอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุคลากร รร.สาธิต เข้าร่วมอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-04 23:56:09

           วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดโครงการอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ หัวข้อบรรยาย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และชอบการเรียนรู้ ซึ่งจัดการอบรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รร.สาธิต เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย