หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม มอบเงินบริจาคช่วยเหลือแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม มอบเงินบริจาคช่วยเหลือแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-21 16:12:58

                ในเช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบเงินบริจาคแก่ วงดนตรี “เบญจมาศ” โดยวงดนตรีนี้เป็นวงดนตรีของผู้พิการทางสายตา เป็นจำนวนเงิน  4,405  บาท ซึ่งเป็นเงินจากการบริจาคเงินของคณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนสาธิตฯ โดยเงินที่ได้จะมอบให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยต่อไป

อาจารย์พชร วังมี รายงาน