หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทัศนศึกษา “วรรณคดีสัญจร”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทัศนศึกษา “วรรณคดีสัญจร”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-21 15:47:07

           วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการวรรณคดีสัญจร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยไปศึกษาวรรณคดีไทย “ขุนช้างขุนแผน” ณ วัดป่าเลไลย์  หมู่บ้านมังกรสวรรค์ และเที่ยวชม ตลาดสามชุก 100 ปี  จังหวัดสุพรรรณบุรี

Credit ภาพถ่าย
อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม