หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการทัศนศึกษา "รักษ์ป่าชายเลน"
โครงการทัศนศึกษา "รักษ์ป่าชายเลน"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-21 15:55:38

                   วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทัศนศึกษารักษ์ป่าชายเลน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนผู้ใหญ่ชงค์ คลองโคน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงแหล่งชีววิทยาจริง นอกเหนือจากในห้องเรียน

Credit : ภาพ
อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ