หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน > การแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 10:56:42

กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มาทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้อง ให้แนวคิดการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่น้องสนใจ โดยมีนายศุภพล โชติกวรรณ กำลังศึกษาอยู่ที่ Ritsumeikan asia pacific university college of asia pacific ทุน APU นายรพีพัฒน์ บุญทอง กำลังศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสุนทรเทพ อ่อนสำลี กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมกับน้องๆ

ภาพและข่าวโดย อ.จามร