หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน > นักเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
นักเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-20 18:52:06

           วันศุกร์ที 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน ตรวจร่างกาย ตรวจวัดสายตา ตรวจปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ปอด ซึ่งการตรวจสุขภาพนี้ จัดเป็นประจำทุกปี