หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ผู้อำนวยการ รร.สาธิต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
             ระหว่างวันที่ 17-20 เม.ย.2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2018-04-19 12:21:12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดพิธีรับใบประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
         ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-04-01 13:47:54
รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6ดาวน์โหลดไฟล์ &nbs ...
2018-03-23 13:39:57
Satit Suan Sunandha School Director, Vice Director and Teachers went to visit Systems Plus College Foundation, Philippines
           Satit Suan Sunandha School Director, Vice Director and Teac ...
2018-03-26 14:12:35
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 -  24 เมษายน 2561ระดับชั้นโคร ...
2018-03-21 18:18:18
ประกาศ เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก
ดาวน์โหลด ประกาศเรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือก ...
2018-03-12 17:02:04
นักเรียน ม.4 แผนการเรียน อังกฤษ-จีน เดินทางไปเรียนและฝึกประสบการณ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
         วันที่ 11 มีนาคม 2561  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน ...
2018-03-12 09:13:16
โรงเรียนสาธิตฯ จัดการประชุมอาจารย์ประจำเดือน มีนาคม 2561 และอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
         ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-03-06 14:33:39
ประกาศผลติด 0 , ร และตารางแก้ 0 , ร
ประกาศผลสอบ นักเรียนทีติด 0 , รวันที่ 6 มีนาคม 2561  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2018-03-06 15:03:14
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกปีก ...
2018-02-28 16:25:26
ข่าวย้อนหลัง