หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนสาธิตฯ สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน
ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนสาธิตฯ สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-14 15:18:12

ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนสาธิตฯ สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน

                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพัณณิตา คันธาอาภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ที่สามารถสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK นี้คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคะแนนนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือใช้เพื่อประกอบในการเข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีนได้

อาจารย์ พชร วังมี รายงาน