หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิตฯ มัธยม คว้าทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนสาธิตฯ มัธยม คว้าทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-14 10:24:40

           ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ขอแดสงความยินดี กับ นางสาวศศิภัสสร เอี่ยมสำอางค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academyประจำปีการศึกษา 2561 โดยทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในระดับ มัธยมปลาย  ณ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์พชระ  วังมี

รายงาน