หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
รร.สาธิต จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-29 18:11:03

              วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยดได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลวิชัยเวช มาบริการฉีดวัคซีนที่โรงเรียน ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุนให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน