รูปรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และคณะกรรมการนักเรียนปี 2560
คลิ๊กที่รูป เพื่อเข้า
Google Drive