หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > King RamaIX crematorium
King RamaIX crematorium

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-08 17:23:56

นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำคลิปวิดีโอพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีการจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และพากษ์เสียงภาษาอังกฤษโดยนักเรียนเอง คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์ 

สอนโดย อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง 

รายงานโดย อ.นวลมรกต  ทวีทอง